Režim rada

Režim rada

Režim rada

7:00 – 8:30

Okupljanje dece

8:30 – 9:00 

Doručak

9:00 – 9:30

Jutarnje telesno vežbanje

9:30 – 10:15

Usmerena aktivnost ( boravak na svežem vazduhu)

10.15 – 10:30

Voćna užina

10:30 – 12:00

Vannastavne aktivnosti sa stručnim saradnicima (engleski jezik, školica sporta, muzička radionica) , boravak na svežem vazduhu

12:00 – 12:30

Užina

12:30 – 14:30 

Popodnevni odmor za mlađe uzraste, sekundarna aktivnost za starije uzraste

14:30 – 15:00

Ručak

15:00 – 16:30

Slobodne aktivnosti

16:30 – 17:00 

Užina

17:00 – 18:00 

Odlazak kući
jj
Created with Fabric.js 3.6.3