Program rada sa decom u vrtićkim grupama

Projektni pristup u učenju

Samo je jedan period života sa toliko otvorenih mogućnosti u kome čovek sa toliko energije, istrajnosti i entuzijazma ovladava i razvija složene kapacitete od kojih će zavisiti njegove buduće mogućnosti, njegova ličnost i uspešnost funkcionisanja u daljem životu. Taj period je predškolski uzrast i zbog toga godine na predškolskom uzrastu prepoznajemo kao Godine uzleta.

a

Godine uzleta su ujedno i nove osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja. One promovišu programe koji nastaju kroz zajedničko učestvovanje u prostoru koji je inspirativan za decu gde oni mogu slobodno da istražuju, da se igraju, promišljaju, sarađuju sa drugima, isprobavaju i upoznaju svet oko sebe. Polazeći od novih osnova programa predškolskog vasitanja i obrazovanja PU "Panda" od septembra 2021. godine prelazi na projektni pristup u učenju.

Učenje kroz projekte utemeljeno je na interesovanjima dece. Projektni pristup je metod rada u kojem se učenje ostvaruje istraživanjem i radom na temi koju su izabrali i koju vode deca zajedno sa vaspitačima. U projektima se ne ostvaruje jednostavna korelacija već se učenje zasniva na integrisanom pristupu, a različite situacije učenja prožete su sadržajima iz različitih oblasti. Integrisanim pristupom vaspitač omogućava deci da uče kroz jedinstvo onoga što doživljavaju, promišljaju i rade. Ideja za projekat može da proističe iz svakodnevnih iskustava koje dele deca i vaspitači, iz igre dece, iz problematike koja zaokuplja decu i interesuje ih, iz različitih događaja u dečjem vrtiću i lokalnom okruženju.

Deca koriste različite izvore da saznaju odgovore na pitanja. Integrativnim planiranjem temi koju deca izaberu svojim interesovanjem prilazimo iz različitih uglova-multidisciplinarno ne praveći odvajanja na oblasti (razvoj govora, elementarni matematički pojmovi, upoznavanje okoline, itd.) već holistički-sveobuhvatno. Akcenat je na stvaranju a ne na rezultatu. U projektu dete spontano aktivira sve svoje intelektualne kapacitete. Integrativni i projektni pristup u učenju obezbeđuju trajna znanja kod dece. Na ovaj način deca stiču primenjiva, iskustvena i praktična znanja koja će im biti potrebna za dalje školovanje.

Za razliku od tradicionalnog kod projektnog pristupa je trajanje učenja određeno napredovanjem projekta (projekat moze trajati nekoliko nedelja ili čak i meseci). Teme se dogovaraju između dece i vaspitača i povezuju sa ciljevima programa. Dečja interesovanja su glavni kriterijum za izbor teme projekta. Vaspitač "sluša" decu kako bi utvrdio njihovo prethodno znanje, zatim pokreće projekat kako bi stvorio uslove za njihovo proširivanje, povezuje ciljeve programa sa projektom i uvek uključuje dečje istraživanje. Stručni tim naše ustanove koji čine psiholog, logoped, timovi vaspitača i medicinskih sestara-vaspitača kroz projektni pristup u učenju kontinuirano prate i evaluiraju razvoj i napredak svakog deteta kroz realizovanje projekta. U okviru projektnog pristupa u učenju biće uključena porodica kao i lokalna sredina što će jos više motivisati i stimulisati decu na rad.

Created with Fabric.js 3.6.3