Program

Predškolska ustanova „Panda“ je privatna ustanova za edukaciju dece uzrasta od 1 do 7 godina.

Program Predškolske ustanove „Panda“ zasniva se na tematskom planiranju i napravljen je u skladu sa Opštim osnovama zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju. Teme se biraju na osnovu interesovanja dece i roditelja. Rad se odvija po centrima interesovanja i podrazumeva realizaciju Modela A Opštih osnova predškolskog programa koji je propisalo Ministarstvo prosvete.

U našoj ustanovi vaspitno-obrazovni rad je organizovan po sledećim uzrasnim grupama:

a

Jaslena

(1 – 3 godine)

a

Mlađa

(3 – 4 godine)

a

Srednja

(4 – 5 godina)

a

Starija

(5 – 6 godina)

a

Predškolska

(6 – 7 godina)

Grupe su male, sa po 12 mališana najviše u grupi sa kojima radi visokokvalifikovani stručni kadar. Veliki broj aktivnosti se realizuje prema NTC SISTEMU učenja, specijalizovanom programu za koji je naš stručni tim obučen. Programska orijentacija Predškolske ustanove „Panda“ je RAZVIJANJE DEČJEG SAMOPOŠTOVANJA koja se realizuje kroz raznovrsne aktivnosti tokom cele godine u saradnji sa porodicom i društvenom sredinom.

Pripremni predškolski program podrazumeva:

Pripremu za početno čitanje i pisanje

Negovanje kulture govora

Razvoj početnih matematičkih pojmova

Upoznavanje okoline

Likovno, muzičko i fizičko vaspitanje

Dodatne aktivnosti

Pored svakodnevnih planiranih i usmerenih aktivnosti u našoj ustanovi imamo i dodatne aktivnosti koje su uračunate u osnovnu cenu vrtića i koje realizuju naši stručni saradnici. Aktivnosti su:

Školica sporta (jednom nedeljno)

Engleski jezik (dva puta nedeljno)

Likovno-kreativna radionica (jednom nedeljno)

Muzička radionica (jednom nedeljno)

Omiljena dodatna aktivnost dece u našem vrtiću je PIDZAMA PARTY koju organizujemo svakog poslednjeg petka u mesecu.

Aktivnosti van ustanove

Školica plivanja (u letnjem periodu)

Školica klizanja (u zimskom periodu)

Izleti (poznata izletišta izvan grada, muzeji, ustanove…)

Pozorišne predstave

Odlazak u bioskop

Rekreativne nastave (zimovanja i letovanja)

Režim rada

7:00 – 8:30

Okupljanje dece

8:30 – 9:00 

Doručak

9:00 – 9:30

Jutarnje telesno vežbanje

9:30 – 10:15

Usmerena aktivnost ( boravak na svežem vazduhu)

10.15 – 10:30

Voćna užina

10:30 – 12:00

Vannastavne aktivnosti sa stručnim saradnicima (engleski jezik, školica sporta, muzička radionica) , boravak na svežem vazduhu

12:00 – 12:30

Užina

12:30 – 14:30 

Popodnevni odmor za mlađe uzraste, sekundarna aktivnost za starije uzraste

14:30 – 15:00

Ručak

15:00 – 16:30

Slobodne aktivnosti, boravak na svežem vazduhu

16:30 – 17:00 

Užina

17:00 – 18:00 

Odlazak kući
Radno vreme vrtića je od 7h do 18h

Socijalni razvoj dece je pod uticajem različitih faktora:

detetov porodični život

mesto gde dete živi i s kim

ekonomski status

Disciplinovanje dece je veoma važno u formiranju njihove ličnosti. Disciplinovanje podrazumeva usmeravanje dece tako što im pomaže da preuzmu kontrolu nad svojim ponašanjem. Osnovni cilj disciplinovanja obuhvata pomaganje deci da razviju samokontrolu. Jedna od najvažnijih odgovornosti vaspitača jeste pomaganje deci da izgrade osećaj SAMOPOŠTOVANJA.

Za takav proces je najvažnije SLUŠATI DECU. Slušanjem dece vaspitač postaje svestan ciljeva dečjeg ponašanja. Kada se koristi „negativan rečnik“deca se obeshrabruju i zato nikada nije dobro kritikovati ih pred drugima. Veoma je važno bodriti decu sa pohvalama čak i onda kada možda i nisu najbolja u nečemu. Reč „BRAVO“ je čarobna reč.

Decu je potrebno ohrabriti da pričaju o tome kako se osećaju, šta su i kako mislili. Bitno je steći poverenje od strane deteta.

Cilj samopoštovanja koje razvijamo kod dece je da ono shvati po čemu je jedinstveno i neponovljivo dete koje se razlikuje od drugih, ali koje kod drugih prepoznaje i poštuje istu takvu jedinstvenost.

Postupci za izgradnju dečjeg samopoštovanja su:

autentični razgovori sa detetom

poštovanje detetovih potreba da uradi ono što je u stanju da uradi

verbalna i neverbalna podrška detetu

prihvatanje detetovih izbora i onoga što je za dete važno

pomoći u razvijanju detetove nezavisnosti

Osobe sa većim stepenom samopoštovanja biće ponosne na svoje uspehe, preuzimaće odgovornost, bolje će tolerisati osuđenja, sa entuzijazmom će prihvatati nove izazove, pokazivaće širok spektar emocija, osećanja, biće otvorenija u svemu.

U Predškolskoj ustanovi „Panda“ kroz različite radionice radi se na razvijanju samopoštovanaja kod dece prolazimo osnovne matrice i u saradnji sa porodicom dolazimo do postavljenih ciljeva.

Created with Fabric.js 3.6.3